دوره و شماره: دوره 42، شماره 1 - شماره پیاپی 461920، خرداد 1390، صفحه 1-207 (مجله علوم گیاهان زراعی ایران) 
شناسایی پروتئین‌های دارای جرم مولکولی بالا در Aegilops crassa بومی ایران

صفحه 15-22

مهسا بام نشین؛ محمدرضا نقوی؛ محمد جعفر آقایی؛ علیرضا طالعی؛ محمد اسماعیل حسنی


بررسی نوع عمل ژن و ترکیب‌پذیری صفات مهم زراعی در کلزا

صفحه 41-52

ولی اله محمدی؛ اعظم عرب نژاد؛ حسن زینالی؛ عبدالهادی حسین زاده؛ حسن امیری اوغان


بررسی اثرات اعمال تنش خشکی و تاریخ کاشت روی گیاه مادری، بر بنیه و ظهور گیاهچه بذرهای تولیدی برخی ارقام کلزا

صفحه 71-80

هنگامه عطاردی؛ حمید ایران نژاد؛ امیرحسین شیرانی راد؛ رضا امیری؛ غلامعباس اکبری


ارزیابی ترکیب شیمیایی، کیفیت تخمیر و قابلیت هضم علوفه سیلو شده آفتابگردان در مراحل مختلف نموی

صفحه 10-18

الهه مفاخر؛ موسی مسکرباشی؛ پیمان حسیبی؛ محمدرضا مشایخی؛ جمشید بقایی پور


تأثیر کمپوست کود دامی غنی شده با مقادیر مختلف زئولیت بر کارآیی علف‌کش تری‌فلورالین در کنترل علف‌های هرز آفتابگردان تحت رژیم‌های مختلف آبیاری

صفحه 143-155

سعیدرضا یعقوبی؛ مجید آقاعلیخانی؛ مجید غلامحسینی؛ کمال سادات اسیلان؛ آریا دولت آبادیان؛ آیدین خدایی جوقان؛ احسان جمشیدی


وراثت‌پذیری عملکرد و صفات مرتبط با تولید در ژنوتیپ‌های بروم گراس‌نرم (Bromus inermis)

صفحه 183-189

رضا محمدی؛ مجتبی خیام نکویی؛ محمد مهدی مجیدی؛ آقافخر میرلوحی


شماره‌های پیشین نشریه

مجله علوم گیاهان زراعی ایران
اسفند 1390، صفحه 649-661
مجله علوم گیاهان زراعی ایران
آذر 1390، صفحه 431-647
مجله علوم گیاهان زراعی ایران
شهریور 1390، صفحه 209-429
مجله علوم گیاهان زراعی ایران
خرداد 1390، صفحه 1-207