اهداف و چشم انداز

مجله علوم گیاهان زراعی یک نشریه تخصصی در حوزه های به نژادی، به زراعی، علوم علفهای هرز، علوم و تکنولوژی  بذر و  فیزیولوژی گیاهان زراعی است که با اهداف زیر جهت انتشار  نتایج (یافته های)  پژوهشی اساتید و پژوهشگران حوزه های مختلف علوم گیاهان زراعی به صورت فصلنامه منتشر می گردد:

-  کمک به بهبود وضعیت کشاورزی کشور با افزایش توانمندی علمی کارکنان،  دست اندرکاران و مدیران حوزه کشاورزی

-    بالا بردن سطح دانش زراعی بهره وران

-    افزایش روحیه پژوهش،  آشنا ساختن پژوهشگران و فعالان بخش کشاورزی با تحولات جدید در این حوزه

-   استفاده از ظرفیتهای علمی موجود در کشور اعم از دانشگاهی و اجرایی

-   افزایش بهره وری و بازده نهاده ها و عوامل تولید