آمار و ارقام

تعداد دوره‌ها

14

تعداد شماره‌ها

53

تعداد مقالات

913

تعداد نویسندگان

1,905

تعداد مشاهده مقاله

1,314,364

تعداد دریافت فایل اصل مقاله

927,560

نسبت مشاهده بر مقاله

1439.61

نسبت دریافت فایل بر مقاله

1015.95

درصد پذیرش

47

زمان پذیرش (روز)

197

تعداد پایگاه های نمایه شده

7

تعداد داوران

428

لطفا قبل از ارسال مقاله به نکات مندرج در راهنمای نویسندگان و نیز متن اطلاعیه های مندرج در صفحه اصلی  حتما مراجعه  و مقالات ارسالی را طبق فرمت و راهنمای خواسته شده و پس از ارسال فیش واریزی  به سایت مجلات ارسال فرمایید.

شماره جاری: دوره 52، شماره 3، پاییز 1400 

مقاله پژوهشی

1. شناسایی microRNA (miRNA)ها و ژن‌های هدف آن‌ها در دو گونه Cichorium intybus و Cichorium endivia

10.22059/ijfcs.2020.252435.654449

محمد چهاربنیچه فرجی؛ محمدرضا نقوی؛ منیژه سبکدست نودهی؛ جابر نصیری


ابر واژگان