آمار و ارقام

تعداد دوره‌ها

16

تعداد شماره‌ها

61

تعداد مقالات

1,065

تعداد نویسندگان

2,239

تعداد مشاهده مقاله

1,528,121

تعداد دریافت فایل اصل مقاله

1,040,261

نسبت مشاهده بر مقاله

1434.86

نسبت دریافت فایل بر مقاله

976.77

درصد پذیرش

49

زمان پذیرش (روز)

188

تعداد پایگاه های نمایه شده

11

تعداد داوران

456

"این نشریه از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی کمیته اخلاق در انتشار (COPE) تبعیت می نماید."

لطفا قبل از ارسال مقاله، به نکات مندرج در راهنمای نویسندگان و نیز متن اطلاعیه های مندرج در صفحه اصلی  مراجعه  و مقالات ارسالی را طبق فرمت و راهنمای خواسته شده  در سایت، ارسال فرمایید. مقالات به صورت آنلاین دریافت (Online Submission) و داوری (Online Review) می شود. هزینه بررسی اولیه 100 هزار تومان و هزینه چاپ مقاله  200 هزار تومان می باشد که در هنگام بارگزاری مقاله و همچنین قبل از پذیرش نهایی بصورت آنلاین دریافت خواهد شد.

میانگین بازه زمانی ارسال مقاله توسط نویسنده تا ارسال مقاله به داوری کمتر از 10 روز می باشد.

1. تغییر اطلاعات نویسندگان نظیر تغییر ایمیل، اطلاعات سازمانی و… پس از پذیرش یا انتشار مقاله غیرقانونی تلقی می‌شود؛

2. اسامی نویسندگان و ترتیب نام آنها مطابق اطلاعات مندرج در سامانه در زمان ثبت اولیه خواهد بود و در هیچ یک از مراحل پذیرش و انتشار، قابل تغییر نیست.

3. استفاده از مندرجات مجله با ذکر کامل مأخذ آزاد است.

نشریه علوم گیاهان زراعی ایران

عنوان خلاصه استاندارد: Iran J  Field Crop Sci

ترتیب انتشار:  فصلنامۀ  علمی-پژوهشی

زبان انتشار: فارسی با خلاصه انگلیسی

میانگین زمان داوری اولیه: 8 هفته

نوع داوری: دو سو کور

وضعیت انتشار: دسترسی آزاد به تمام مقالات

 

((مطابق آیین ­نامه نشریات علمی کشور مصوب 1398/02/02 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به منظور صیانت از حقوق و مالکیت فکری و معنوی پژوهشگران و نویسندگان مقالات علمی و پیشگیری از چاپ مقالات تکراری، قبل از ارسال مقاله اطمینان حاصل شود که گواهی اصالت متن از موسسه سمیم نور اخذ و به همراه مدارک دیگر در سایت بارگزاری گردد)).

 

این نشریه با همکاری انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران منتشر میشود

https://journals.ut.ac.irhttps://www.researchgate.net   https://publons.com/journal/110856/iranian-journal-of-field-crop-scienceROAD

شماره جاری: دوره 54، شماره 3، مهر 1402، صفحه 1-222 

بررسی ارزش زراعی یک رقم لوبیا سفید متقاضی تجاری‌شدن

صفحه 53-67

10.22059/ijfcs.2023.352931.654964

بابک درویشی؛ مصطفی شاکری؛ حامد نصیری وطن؛ محمد کاوند؛ شمس ا... ینکجه فراهانی


بررسی پایداری ژنوتیپ‌های امیدبخش گندم نان در اقلیم سرد با‌استفاده‌از تجزیه AMMI و GGE بای‌پلات

صفحه 119-134

10.22059/ijfcs.2023.348569.654940

اشکبوس امینی؛ علی اکبر اسدی؛ مهرداد چایچی؛ مسعود عزت احمدی؛ معرفت قاسمی کلخوران؛ علیرضا عیوضی؛ سید کریم حسینی بای؛ پرویز صالحی؛ تقی بابایی؛ مسعود قدسی؛ نادر میرفخرایی


ارزیابی پایداری عملکرد دانه ژنوتیپ‌های بادام‌زمینی با استفاده از شاخص‌های انتخاب چند متغیره

صفحه 191-205

10.22059/ijfcs.2023.289979.654989

فاروق فداکار ناورود؛ رسول اصغری زکریا؛ معرفت مصطفوی راد؛ ناصر زارع؛ مینا مقدس زاده اهرابی


ابر واژگان