آمار و ارقام

تعداد دوره‌ها

13

تعداد شماره‌ها

49

تعداد مقالات

868

تعداد نویسندگان

1,826

تعداد مشاهده مقاله

1,275,730

تعداد دریافت فایل اصل مقاله

892,574

نسبت مشاهده بر مقاله

1469.74

نسبت دریافت فایل بر مقاله

1028.31

درصد پذیرش

47

زمان پذیرش (روز)

204

تعداد پایگاه های نمایه شده

7

تعداد داوران

417

لطفا قبل از ارسال مقاله به نکات مندرج در راهنمای نویسندگان و نیز متن اطلاعیه های مندرج در صفحه اصلی  حتما مراجعه  و مقالات ارسالی را طبق فرمت و راهنمای خواسته شده و پس از ارسال فیش واریزی  به سایت مجلات ارسال فرمایید.

شماره جاری: دوره 51، شماره 3، پاییز 1399 

مقاله پژوهشی

1. پاسخ‌های زودهنگام ترانسکریپتوم نخود زراعی به تنش سرما

صفحه 1-16

10.22059/ijfcs.2019.281022.654611

یاسین خالدیان؛ رضا معالی امیری؛ رحمت محمدی؛ نیتین مانتری


4. بررسی تاثیر کم‌آبیاری بر عملکرد کمی و کیفی گونه‌های شبدر (Trifolium ssp) تحت مدیریت نهاده

صفحه 47-57

10.22059/ijfcs.2019.251696.654444

داریوش نعمت الهی؛ حمیدرضا عیسوند؛ سید علی محمد مدرس ثانوی؛ ناصر اکبری؛ احمد اسماعیلی


13. ارزیابی تحمل به شوری در گیاهچه‌های لاین‌های نوترکیب برنج ایرانی

10.22059/ijfcs.2019.263513.654508

سمیه سنچولی؛ محمود قربانزاده؛ حسین صبوری؛ محمد زارع مهرجردی


ابر واژگان