آمار و ارقام

تعداد دوره‌ها

13

تعداد شماره‌ها

47

تعداد مقالات

833

تعداد نویسندگان

1,757

تعداد مشاهده مقاله

1,243,639

تعداد دریافت فایل اصل مقاله

862,075

نسبت مشاهده بر مقاله

1492.96

نسبت دریافت فایل بر مقاله

1034.9

درصد پذیرش

47

زمان پذیرش (روز)

205

تعداد پایگاه های نمایه شده

6

تعداد داوران

400

لطفا قبل از ارسال مقاله به نکات مندرج در راهنمای نویسندگان و نیز متن اطلاعیه های مندرج در صفحه اصلی  حتما مراجعه  و مقالات ارسالی را طبق فرمت و راهنمای خواسته شده و پس از ارسال فیش واریزی  به سایت مجلات ارسال فرمایید.

شماره جاری: دوره 51، شماره 1، بهار 1399 

مقاله پژوهشی

1. بررسی تأثیر ژن AtEXPA18 آرابیدوپسیس بر صفات ریشه و بذر لاین های تراریخته توتون

صفحه 1-11

10.22059/ijfcs.2020.201601.654013

صدیقه یوسفی؛ علیرضا عباسی؛ مریم چاله کائی؛ میثم ملک پور


6. اثر تنش خشکی بر رشد و معماری ریشه ی گندم در مرحله رشد رویشی

صفحه 51-51

بهاره حسینعلی پور؛ افراسیاب راهنما؛ احمد فرخیان فیروزی


7. بررسی الگوی بیان ژن‌های مرتبط با مقاومت به بیماری پوسیدگی اسکلروتینیایی یقه ساقه در آفتابگردان دانه روغنی (.Helianthus annuus L)

صفحه 7-7

رشید پاک نیا؛ رضا درویش زاده؛ فرج اله شهریاری؛ سعید ملک زاده؛ نوش آفرین بروکانلو


11. تاثیر مواد ضد تعرق بر عملکرد دانه و خصوصیات فتوسنتزی دو رقم گندم تحت تنش خشکی

صفحه 13-13

خلیل جمشیدی؛ روشنک منصف افشار؛ محمد رضایی؛ علیرضا یوسفی؛ لطیفه پوراکبر


ابر واژگان