آمار و ارقام

تعداد دوره‌ها

14

تعداد شماره‌ها

52

تعداد مقالات

904

تعداد نویسندگان

1,892

تعداد مشاهده مقاله

1,299,577

تعداد دریافت فایل اصل مقاله

914,136

نسبت مشاهده بر مقاله

1437.59

نسبت دریافت فایل بر مقاله

1011.21

درصد پذیرش

47

زمان پذیرش (روز)

202

تعداد پایگاه های نمایه شده

7

تعداد داوران

420

لطفا قبل از ارسال مقاله به نکات مندرج در راهنمای نویسندگان و نیز متن اطلاعیه های مندرج در صفحه اصلی  حتما مراجعه  و مقالات ارسالی را طبق فرمت و راهنمای خواسته شده و پس از ارسال فیش واریزی  به سایت مجلات ارسال فرمایید.

شماره جاری: دوره 52، شماره 2، تابستان 1400 

5. شناسایی عوامل محدود کننده تولید ارقام محلی برنج در منطقه ساری

10.22059/ijfcs.2020.277054.654585

محبوبه یوسفیان؛ افشین سلطانی؛ سلمان دستان؛ حسین عجم نوروزی


6. شناسایی microRNA (miRNA)ها و ژن‌های هدف آنها در دو گونه‌ی Cichorium intybus و Cichorium endivia

10.22059/ijfcs.2020.252435.654449

محمدرضا نقوی؛ محمد چهاربنیچه فرجی؛ منیژه سبکدست نودهی؛ جابر نصیری


ابر واژگان