آمار و ارقام

تعداد دوره‌ها

13

تعداد شماره‌ها

49

تعداد مقالات

855

تعداد نویسندگان

1,796

تعداد مشاهده مقاله

1,263,090

تعداد دریافت فایل اصل مقاله

879,621

نسبت مشاهده بر مقاله

1477.3

نسبت دریافت فایل بر مقاله

1028.8

درصد پذیرش

47

زمان پذیرش (روز)

207

تعداد پایگاه های نمایه شده

7

تعداد داوران

408

لطفا قبل از ارسال مقاله به نکات مندرج در راهنمای نویسندگان و نیز متن اطلاعیه های مندرج در صفحه اصلی  حتما مراجعه  و مقالات ارسالی را طبق فرمت و راهنمای خواسته شده و پس از ارسال فیش واریزی  به سایت مجلات ارسال فرمایید.

شماره جاری: دوره 51، شماره 3، پاییز 1399 

مقاله پژوهشی

1. پاسخ‌های زودهنگام ترانسکریپتوم نخود زراعی به تنش سرما

صفحه 1-16

10.22059/ijfcs.2019.281022.654611

یاسین خالدیان؛ رضا معالی امیری؛ رحمت محمدی؛ نیتین مانتری


3. بررسی تاثیر کم‌آبیاری بر عملکرد کمی و کیفی گونه‌های شبدر (.Trifolium spp) تحت مدیریت نهاده

10.22059/ijfcs.2019.251696.654444

داریوش نعمت الهی؛ حمیدرضا عیسوند؛ سید علی محمد مدرس ثانوی؛ ناصر اکبری؛ احمد اسماعیلی


ابر واژگان