آمار و ارقام

تعداد دوره‌ها

13

تعداد شماره‌ها

50

تعداد مقالات

885

تعداد نویسندگان

1,850

تعداد مشاهده مقاله

1,286,558

تعداد دریافت فایل اصل مقاله

902,453

نسبت مشاهده بر مقاله

1453.74

نسبت دریافت فایل بر مقاله

1019.72

درصد پذیرش

48

زمان پذیرش (روز)

202

تعداد پایگاه های نمایه شده

7

تعداد داوران

418

لطفا قبل از ارسال مقاله به نکات مندرج در راهنمای نویسندگان و نیز متن اطلاعیه های مندرج در صفحه اصلی  حتما مراجعه  و مقالات ارسالی را طبق فرمت و راهنمای خواسته شده و پس از ارسال فیش واریزی  به سایت مجلات ارسال فرمایید.

شماره جاری: دوره 51، شماره 4، زمستان 1399 

10. واکنش شش هیبرید زمستانه کلزا به تنش خشکی در تاریخ‌های کاشت مختلف

صفحه 121-131

10.22059/ijfcs.2020.239255.654365

امیر حسین خلعت بری؛ سید علیرضا ولد آبادی؛ امیر حسین شیرانی راد؛ سعید سیف زاده؛ حمیدرضا ذاکرین


ابر واژگان