آمار و ارقام

تعداد دوره‌ها

17

تعداد شماره‌ها

63

تعداد مقالات

1,100

تعداد نویسندگان

2,285

تعداد مشاهده مقاله

1,599,823

تعداد دریافت فایل اصل مقاله

1,104,580

نسبت مشاهده بر مقاله

1454.38

نسبت دریافت فایل بر مقاله

1004.16

درصد پذیرش

50

زمان پذیرش (روز)

185

تعداد پایگاه های نمایه شده

13

تعداد داوران

452

"این نشریه از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی کمیته اخلاق در انتشار (COPE) تبعیت می نماید."

لطفا قبل از ارسال مقاله، به نکات مندرج در راهنمای نویسندگان و نیز متن اطلاعیه های مندرج در صفحه اصلی  مراجعه  و مقالات ارسالی را طبق فرمت و راهنمای خواسته شده  در سایت، ارسال فرمایید. مقالات به صورت آنلاین دریافت (Online Submission) و داوری (Online Review) می شود. هزینه بررسی اولیه 100 هزار تومان و هزینه چاپ مقاله  200 هزار تومان می باشد که در هنگام بارگزاری مقاله و همچنین قبل از پذیرش نهایی بصورت آنلاین دریافت خواهد شد.

میانگین بازه زمانی ارسال مقاله توسط نویسنده تا ارسال مقاله به داوری کمتر از 10 روز می باشد.

1. تغییر اطلاعات نویسندگان نظیر تغییر ایمیل، اطلاعات سازمانی و… پس از پذیرش یا انتشار مقاله غیرقانونی تلقی می‌شود؛

2. اسامی نویسندگان و ترتیب نام آنها مطابق اطلاعات مندرج در سامانه در زمان ثبت اولیه خواهد بود و در هیچ یک از مراحل پذیرش و انتشار، قابل تغییر نیست.

3. استفاده از مندرجات مجله با ذکر کامل مأخذ آزاد است.

نشریه علوم گیاهان زراعی ایران

عنوان خلاصه استاندارد: Iran J  Field Crop Sci

ترتیب انتشار:  فصلنامۀ  علمی-پژوهشی

زبان انتشار: فارسی با خلاصه انگلیسی

میانگین زمان داوری اولیه: 8 هفته

نوع داوری: دو سو کور

وضعیت انتشار: دسترسی آزاد به تمام مقالات

 

((مطابق آیین ­نامه نشریات علمی کشور مصوب 1398/02/02 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به منظور صیانت از حقوق و مالکیت فکری و معنوی پژوهشگران و نویسندگان مقالات علمی و پیشگیری از چاپ مقالات تکراری، قبل از ارسال مقاله اطمینان حاصل شود که گواهی اصالت متن از موسسه سمیم نور اخذ و به همراه مدارک دیگر در سایت بارگزاری گردد)).

 

این نشریه با همکاری انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران منتشر میشود

https://journals.ut.ac.irhttps://www.researchgate.net   https://publons.com/journal/110856/iranian-journal-of-field-crop-scienceROAD

لیست داوران مجله علوم گیاهان زراعی ایران

شماره جاری: دوره 55، شماره 1، فروردین 1403 

عملکرد ذرت دانه‌ای تحت تاثیر تنش کم‌آبی، کودهای زیستی و شیمیایی

صفحه 23-36

10.22059/ijfcs.2023.352991.654966

نوذر شامحمدی؛ مهدی زارع؛ کوروش اردوخانی؛ فرشید عارف؛ شهرام شرف زاده


ابر واژگان