اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1375
تعداد پذیرش 669
تعداد پذیرش بدون داوری 76
تعداد عدم پذیرش 585
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 261

مقالات منتشر شده (از سال 1386)
تعداد دوره‌ها 15
تعداد شماره‌ها 56
تعداد مقالات 976
تعداد مشاهده مقاله 1398972
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 974343
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 19 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 104 روز
متوسط زمان داوری 27 روز
متوسط زمان پذیرش 504 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 69 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 544 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 911 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 71 روز
درصد پذیرش 49 %