اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1402
تعداد پذیرش 668
تعداد پذیرش بدون داوری 76
تعداد عدم پذیرش 595
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 262

مقالات منتشر شده (از سال 1386)
تعداد دوره‌ها 15
تعداد شماره‌ها 57
تعداد مقالات 990
تعداد مشاهده مقاله 1427710
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 988529
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 19 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 103 روز
متوسط زمان داوری 26 روز
متوسط زمان پذیرش 511 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 69 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 536 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 908 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 71 روز
درصد پذیرش 48 %