اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1357
تعداد پذیرش 641
تعداد پذیرش بدون داوری 76
تعداد عدم پذیرش 575
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 258

مقالات منتشر شده (از سال 1386)
تعداد دوره‌ها 15
تعداد شماره‌ها 55
تعداد مقالات 975
تعداد مشاهده مقاله 1382259
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 970667
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 19 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 105 روز
متوسط زمان داوری 27 روز
متوسط زمان پذیرش 507 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 69 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 552 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 921 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 70 روز
درصد پذیرش 47 %