اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1437
تعداد پذیرش 680
تعداد پذیرش بدون داوری 76
تعداد عدم پذیرش 605
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 263

مقالات منتشر شده (از سال 1386)
تعداد دوره‌ها 15
تعداد شماره‌ها 58
تعداد مقالات 998
تعداد مشاهده مقاله 1474483
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 999817
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 18 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 102 روز
متوسط زمان داوری 26 روز
متوسط زمان پذیرش 512 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 69 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 530 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 904 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 71 روز
درصد پذیرش 47 %