اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1524
تعداد پذیرش 764
تعداد پذیرش بدون داوری 76
تعداد عدم پذیرش 636
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 266

مقالات منتشر شده (از سال 1386)
تعداد دوره‌ها 17
تعداد شماره‌ها 63
تعداد مقالات 1100
تعداد مشاهده مقاله 1589076
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 1094732
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 18 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 98 روز
متوسط زمان داوری 25 روز
متوسط زمان پذیرش 482 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 69 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 509 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 894 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 79 روز
درصد پذیرش 50 %