اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1489
تعداد پذیرش 727
تعداد پذیرش بدون داوری 76
تعداد عدم پذیرش 630
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 265

مقالات منتشر شده (از سال 1386)
تعداد دوره‌ها 16
تعداد شماره‌ها 61
تعداد مقالات 1065
تعداد مشاهده مقاله 1525814
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 1037556
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 18 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 100 روز
متوسط زمان داوری 26 روز
متوسط زمان پذیرش 494 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 69 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 513 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 898 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 81 روز
درصد پذیرش 49 %