اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1321
تعداد پذیرش 631
تعداد پذیرش بدون داوری 76
تعداد عدم پذیرش 566
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 256

مقالات منتشر شده (از سال 1386)
تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 53
تعداد مقالات 962
تعداد مشاهده مقاله 1330417
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 935646
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 19 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 107 روز
متوسط زمان داوری 27 روز
متوسط زمان پذیرش 495 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 69 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 559 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 927 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 71 روز
درصد پذیرش 48 %