دوره و شماره: دوره 41، شماره 3 - شماره پیاپی 117867، آذر 1389 
بررسی الگوی بیان ژن‌های MYB در گندم (Triticum aestivum L.) تحت دو تنش کوتاه مدت شوری و سرما با استفاده از راهکار RT-PCR کمی

مهدی رهایی؛ محمدرضا نقوی؛ هوشنگ علیزاده؛ محمد علی ملبوبی؛ سیروس عبدمیشانی؛ پییر شنک؛ گنگ پینگ ژو


شکست خواب و تحریک جوانه‌زنی بذر توق (Xanthium strumarium L.)

حسن کریم مجنی؛ احمد زارع؛ اسحاق کشتکار؛ حمید رحیمیان مشهدی؛ حسن علیزاده


بررسی پراکسیداسیون چربی‏ها و فعالیت برخی آنزیم‌های آنتی اکسیدانت در بذر گلرنگ تحت شرایط پیری طبیعی و مصنوعی

اعظم زمانی؛ سید احمد سادات نوری؛ رضا توکل افشاری؛ حمید ایران نژاد؛ غلام علی اکبری؛ افشین توکلی


ارزیابی ژن cry1Ab در نسل‌های مختلف در حال تفکیک برنج

غفار کیانی؛ قربانعلی نعمت زاده؛ بهزاد قره یاضی؛ مجید ستاری