دوره و شماره: دوره 50، شماره 1، خرداد 1398 
برآورد آستانه‌های دمایی سبز شدن گیاهچه کلزای بهاره در مزرعه

صفحه 59-69

10.22059/ijfcs.2018.253918.654454

ابوالفضل درخشان؛ سید عطااله سیادت؛ عبدالمهدی بخشنده؛ محمدرضا مرادی تلاوت؛ سید بهرام اندرزیان


تجزیه پایداری لاین‌های پیشرفته بهاره کلزا

صفحه 171-179

10.22059/ijfcs.2018.253161.654450

ناصر مظهری روش؛ سید علی پیغمبری؛ حسن امیری اوغان