دوره و شماره: دوره 44، شماره 4، دی 1392 

مقاله پژوهشی

بررسی روش‌های مختلف پایداری ناپارامتری در عملکرد دانه در ارقام و هیبریدهای بهارۀ کلزا

صفحه 539-548

10.22059/ijfcs.2013.50326

سید سعید پورداد؛ مهدی جمشیدی مقدم؛ ابوالفضل فرجی؛ هوشنگ نارکی


مطالعۀ صفات فنولوژیک و ارتباط آنها با پتانسیل عملکرد در گندم

صفحه 549-562

10.22059/ijfcs.2013.50327

نسرین زیلوئی؛ علی احمدی؛ مهدی جودی؛ محسن باقری ده آبادی؛ هاله محمد مراد طارم


تجزیۀ لاین × تستر برای صفات عملکرد و اجزای عملکرد در تعدادی از لاین‌های برنج

صفحه 683-692

10.22059/ijfcs.2013.50337

حمیدرضا قربانی؛ حبیب اله سمیع زاده لاهیجی؛ بابک ربیعی؛ مهرزاد اله قلی پور