کلیدواژه‌ها = فسفر
تعداد مقالات: 9
6. تأثیر مقادیر مختلف کودهای نیتروژن و فسفر بر میزان جذب و کارایی نیتروژن در چغندرقند

دوره 43، شماره 3، آذر 1391، صفحه 529-539

10.22059/ijfcs.2012.29049

حمید نوشاد؛ محمد عبداللهیان نوقابی؛ بابک بابایی


7. تأثیر دو روش آبیاری شیاری و قطره‌ای نواری و سطوح مختلف نیتروژن و فسفر بر کمیت و کیفیت بذر چغندرقند

دوره 42، شماره 2، شهریور 1390، صفحه 319-328

محمدرضا میرزایی؛ علی قدمی فیروزآبادی؛ محمد عبداللهیان نوقابی


9. تأثیر کودهای زیستی فسفاته بر خواص کمی و کیفی ذرت دانه ای(سینگل کراس 704) در شرایط تنش کم آبی

دوره 40، شماره 1، آذر 1388

سید محمدرضا احتشامی؛ مجید آقا علیخانی؛ محمدرضا چائی چی؛ کاظم خاوازی