موضوعات = بیوتکنولوژی گیاهان زراعی
تعداد مقالات: 27
1. بررسی الگوی بیان ژن‌های مرتبط با مقاومت به بیماری پوسیدگی اسکلروتینیایی یقه ساقه در آفتابگردان دانه روغنی (.Helianthus annuus L)

دوره 51، شماره 1، بهار 1399، صفحه 77-89

10.22059/ijfcs.2019.263784.654512

رشید پاک نیا؛ رضا درویش زاده؛ فرج اله شهریاری؛ سعید ملک زاده؛ نوش آفرین بروکانلو


2. تغییرات بیوشمیایی نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) در شرایط خشکی

دوره 50، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 59-75

10.22059/ijfcs.2018.239868.654367

یوسف رحیمی؛ علیرضا طالعی؛ مجتبی رنجبر


4. افزایش پایداری غشای سلولی در گیاه توتون با انتقال ژن AtEXPB2

دوره 50، شماره 1، بهار 1398، صفحه 47-57

10.22059/ijfcs.2018.141913.654034

مریم چاله کائی؛ علیرضا عباسی؛ صدیقه یوسفی؛ داود داداشی


6. آنالیز پایداری بیان برخی از ژن‌های مرجع به منظور مطالعات بیان ژن در برنج با استفاده از Real-time PCR

دوره 49، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 151-160

10.22059/ijfcs.2018.232809.654314

امین ابراهیمی؛ محمد رضا عامریان؛ آرمان بیرقدار کشکولی


8. بررسی خصوصیات کاریوتیپ ده جمعیت محوری یونجه(Medicago sativa L.) در ترکیه

دوره 49، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 131-149

10.22059/ijfcs.2017.228048.654280

عیسی ظریفی؛ جعفر سری سویم آی؛ صباحدین آل بایراک


11. بهینه‌سازی القا و تثبیت ریشه‌های مویین هویج به‌منظور کشت درون شیشه‌ای قارچ‌های میکوریز آربوسکولار

دوره 48، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 945-959

10.22059/ijfcs.2017.142452.654038

مرضیه یزدان پناه؛ ابراهیم صداقتی؛ پژمان خدایگان؛ حسین علایی؛ محمود رضا رقامی


12. ارزیابی تنوع ژنتیکی اکوتیپ های خار مریم Silybum marianum L.)) با استفاده از نشانگرهای ISSR

دوره 48، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 1115-1124

10.22059/ijfcs.2017.225444.654255

علیه گنج خانلو؛ علیرضا طالعی؛ پرویز مرادی؛ منیژه سبکدست


13. شناسایی miRNA ها و ژن های هدف مرتبط با آنها در گیاه خشخاش ( Papaver somniferum)

دوره 48، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 1161-1170

10.22059/ijfcs.2017.230802.654301

علی اکبر کریمی؛ محمدرضا نقوی؛ جابر نصیری


14. ارزیابی اثر تنش خشکی بر عملکرد دانه ، اجزای عملکرد و برخی خصوصیات زراعی در ژنوتیپ های لوبیا

دوره 48، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 1201-1209

10.22059/ijfcs.2017.224409.654244

منیژه سبکدست نودهی؛ محمد دشتکی؛ یوسف ساسانی؛ احمد رضایی زاده


16. Patterns of mitochondrial gene expression in rapeseed leaves (Brassica napus L.) at early growth stage in response to drought stress

دوره 48، ویژه نامه، پاییز 1396، صفحه 67-77

10.22059/ijfcs.2017.63654

Mohammad Mohsenzadeh Golafazani؛ Habibollah Samizadeh Lahiji؛ Hassan Hassani Kumleh


21. ارزیابی فعالیت آنزیم گایکول پراکسیداز در ژنوتیپ‌های کلزا در شرایط تنش و بدون تنش اسمزی

دوره 48، شماره 1، بهار 1396، صفحه 71-80

10.22059/ijfcs.2017.202183.654056

محمد محسن زاده گلفزانی؛ حبیب الله سمیع زاده لاهیجی؛ سیدحسن حسنی کومله


23. ارزیابی تأثیر باکتری‌های ریزوسفری محرک رشد بر بهبود شاخص‌های رشد گیاه سویا

دوره 47، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 671-687

10.22059/ijfcs.2017.117506.653819

حسین بشارتی؛ شهلا پاشاپور؛ محمود رضازاده


24. رویان‌زایی بدنی مستقیم از رویان‌های نابالغ در دورگ‌های آفتابگردان

دوره 47، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 701-707

10.22059/ijfcs.2017.126609.653888

سهیلا مرادی؛ محمدرضا عظیمی؛ سید سعید پورداد؛ فریبرز حبیبی