دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

مقاله پژوهشی

مقایسه ژنوتیپ‌های گندم نان و تحلیل همبستگی صفات در شرایط متفاوت رطوبتی بر اساس روش GT بای‌پلات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 شهریور 1402

10.22059/ijfcs.2023.352540.654959

فاطمه باوندپوری؛ عزت اله فرشادفر؛ محسن فرشادفر


بررسی توان خود بازیابی ژنوتیپ های حساس و متحمل آفتابگردان بعد از اعمال تنش خشکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 شهریور 1402

10.22059/ijfcs.2023.354002.654975

نسرین اکبری؛ رضا درویش زاده


تأثیر کشت مخلوط افزایشی درهم بر عملکرد و اجزای عملکرد جو بهاره و ماشک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 شهریور 1402

10.22059/ijfcs.2023.349393.654945

بیژن کهراریان؛ رقیه فاطمی


تأثیرکم آبیاری و تاریخ کاشت برعملکرد دانه، ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و محتوای روغن ارقام گلرنگ (Carthamus tinctorius L.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 تیر 1402

10.22059/ijfcs.2023.354782.654979

لیلی گلچین؛ افشین توکلی؛ وحیده قهرمانپور؛ سهیلا زرین قلمی