کلیدواژه‌ها = سیب‌زمینی
تعداد مقالات: 7
3. بررسی تحمل ژنوتیپ‌های سیب‌زمینی (Solanum tuberosum L.) به تنش کم‌آبی

دوره 47، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 527-540

10.22059/ijfcs.2017.128238.653902

مرجان سمایی؛ سید علی مدرس ثانوی؛ احمد موسی‌پور گرجی؛ اسکندر زند


4. بررسی امکان جانشینی روش تجاری مینی‌تیوبر با روش هیدروپونیک باز در تولید سیب‌زمینی

دوره 45، شماره 1، بهار 1393، صفحه 31-38

10.22059/ijfcs.2014.51032

بابک درویشی؛ کاظم پوستینی؛ علی احمدی؛ رضا توکل افشاری؛ جواد شاطریان


5. اثر توأم خاک‌دهی و مالچ زنده بر کنترل علف‌های هرز و عملکرد سیب‌زمینی

دوره 42، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 255-264

محمدعلی ابوطالبیان؛ داریوش مظاهری


6. بررسی نوع و زمان مصرف مواد شیمیایی بر شکستن خواب غده‌چه سیب‌زمینی

دوره 42، شماره 1، بهار 1390، صفحه 157-164

خالد سلیمی؛ سید محمد باقر حسینی؛ رضا توکل افشاری


7. ارزیابی شاخص‌های تحمل خشکی در ارقام سیب‌زمینی

دوره 41، شماره 1، بهار 1389

کرامت ربیعی؛ محمود خدامباشی؛ عبدالمجید رضائی