نویسنده = خسرو عزیزی
بررسی شاخص های تنوع گونه‌ای علف‌های‌هرز در کشت مخلوط افزایشی لگوم – غله

دوره 51، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 51-62

10.22059/ijfcs.2018.235401.654336

خسرو عزیزی؛ علیرضا دارائی مفرد؛ بهروز نصیری؛ محمد فیضیان


تاثیر اقلیم و تراکم بر جمیعت‌های مختلف گیاه دارویی ماریتیغال (Silybum marianum L.)

دوره 49، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 65-75

10.22059/ijfcs.2017.226910.654273

خسرو عزیزی؛ جمشید نظری؛ محمد فیضیان؛ روح‌الله حیدری


ارزیابی اثر روش های خاک ورزی بر خصوصیات شیمیایی، بیولوژیکی خاک و صفات کمی ذرت علوفه ای در تناوب با نخود

دوره 48، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 1015-1026

10.22059/ijfcs.2017.215562.654173

امین اله موسوی بوگر؛ خسرو عزیزی؛ محمدرضا جهانسوز؛ محمد فیضیان