کلیدواژه‌ها = رژیم آبیاری
تعداد مقالات: 6
3. بررسی تغییر شاخص‌های رشدی گیاه برنج (Oryza sativa L.) در مراحل مختلف رشد تحت تأثیر رژیم‌های مختلف آبیاری در منطقه خوزستان، ایران

دوره 50، شماره 3، آبان 1398، صفحه 31-49

10.22059/ijfcs.2018.233429.654323

کاوه لیموچی؛ فاطمه فاطمی نیک؛ مهرداد یارنیا؛ عطااله سیادت؛ عبدالعلی گیلانی؛ ورهرام رشیدی


5. تأثیر تنش خشکی و کاربرد نسبت‌های مختلف کود دامی و پلیمر سوپر‌جاذب بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه‌ای (Zea mays L.)

دوره 42، شماره 1، خرداد 1390، صفحه 115-123

سید علی خادم؛ محمود رمرودی؛ محمد گلوی؛ محمد جواد روستا