نویسنده = عاطفه صبوری
تعداد مقالات: 7
1. بررسی تنوع ژنتیکی مقاومت به بیماری بلاست در برخی ژنوتیپ‌های برنج ایرانی و هوازی

دوره 51، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 63-74

10.22059/ijfcs.2019.271876.654560

فاطمه علی نژاد؛ عاطفه صبوری؛ صدیقه موسی نژاد


3. بررسی لاین‌های اینبرد نوترکیب برنج از لحاظ تحمل به خشکی با استفاده از شاخص‌های تحمل و نشانگرهای SSR

دوره 49، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 13-24

10.22059/ijfcs.2017.220374.654215

عاطفه صبوری؛ احمدرضا دادرس؛ حنانه خوش چهره؛ امیر وطن پرست؛ حامد افلاطونی


5. تعیین دماهای مهم جوانه‌زنی گیاه دارویی مروتلخ (Salvia mirzayanii) با استفاده از رگرسیون غیرخطی

دوره 48، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 527-534

10.22059/ijfcs.2017.208583.654127

مریم رضایی تمیجانی؛ مسعود اصفهانی؛ عاطفه صبوری


7. تأثیر زمان نشاکاری و دمای پوشش گیاهی بر صفات ریختی و عملکرد دانه در رقم‌های مختلف برنج

دوره 47، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 251-264

10.22059/ijfcs.2016.58859

امیر وحدتی راد؛ مسعود اصفهانی؛ غلامرضا محسن‌آبادی؛ عاطفه صبوری؛ علی اعلمی