نویسنده = مسعود اصفهانی
تعداد مقالات: 5
1. ارزیابی ارقام برنج بر اساس مقاومت به جوانه‌زنی پیش از برداشت (pre-harvest sprouting)

دوره 49، شماره 1، بهار 1397، صفحه 99-113

10.22059/ijfcs.2017.217767.654205

سهیلا نیکزاده طالبی؛ علی اعلمی؛ مسعود اصفهانی؛ علی اکبر عبادی


3. تعیین دماهای مهم جوانه‌زنی گیاه دارویی مروتلخ (Salvia mirzayanii) با استفاده از رگرسیون غیرخطی

دوره 48، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 527-534

10.22059/ijfcs.2017.208583.654127

مریم رضایی تمیجانی؛ مسعود اصفهانی؛ عاطفه صبوری


4. تأثیر زمان نشاکاری و دمای پوشش گیاهی بر صفات ریختی و عملکرد دانه در رقم‌های مختلف برنج

دوره 47، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 251-264

10.22059/ijfcs.2016.58859

امیر وحدتی راد؛ مسعود اصفهانی؛ غلامرضا محسن‌آبادی؛ عاطفه صبوری؛ علی اعلمی