نویسنده = مسعود اصفهانی
ارزیابی ارقام برنج بر اساس مقاومت به جوانه‌زنی پیش از برداشت (pre-harvest sprouting)

دوره 49، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 99-113

10.22059/ijfcs.2017.217767.654205

سهیلا نیکزاده طالبی؛ علی اعلمی؛ مسعود اصفهانی؛ علی اکبر عبادی


تأثیر زمان نشاکاری و دمای پوشش گیاهی بر صفات ریختی و عملکرد دانه در رقم‌های مختلف برنج

دوره 47، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 251-264

10.22059/ijfcs.2016.58859

امیر وحدتی راد؛ مسعود اصفهانی؛ غلامرضا محسن‌آبادی؛ عاطفه صبوری؛ علی اعلمی