نویسنده = دشتکی، محمد
تعداد مقالات: 4
2. بررسی اثر فسفر، آهن و روی برخصوصیات کمی و کیفی شلغم علوفه‌ای (Brassica rapa)

دوره 43، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 681-689

10.22059/ijfcs.2013.29423

حسین مقدم؛ محمد دشتکی؛ مراد محمدی


4. بررسی تأثیر کاربرد سویه‌های همزیست ریزوبیومی و کود نیتروژن بر میزان کلروفیل برگ، عملکرد دانه و اجزای عملکرد در سه رقم لوبیا (Phaseolus vulgaris L.)

دوره 42، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 535-543

مراد محمدی؛ ناصر مجنون حسینی؛ علیرضا اسماعیلی؛ محمد دشتکی؛ هادی محمد علی پور