نویسنده = مهرابی، علی اشرف
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر کم آبیاری بر عملکرد کمّی و کیفی علوفه و کارایی کاربرد آب در ذرت سیلویی (SC260)

دوره 47، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 243-250

10.22059/ijfcs.2016.58858

زهره کریمی؛ علی اشرف مهرابی؛ محمد جواد زارع؛ مهرشاد براری


2. بررسی تنوع آللی لوکوس‌های ریزماهوارۀ ژنومی گندم نان در جمعیت های گندم نیای وحشی Aegilops triuncialis

دوره 46، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 237-245

10.22059/ijfcs.2015.54872

علی اشرف مهرابی؛ سمیرا محمدی؛ صغری ولیان؛ محمود خسروشاهلی


3. بررسی تنوع ژنتیکی توده‌های Aegilops triuncialis L. در مناطق غربی ایران با استفاده از نشانگر مولکولی ISSR

دوره 45، شماره 1، بهار 1393، صفحه 85-93

10.22059/ijfcs.2014.51030

طاهره فتحی؛ محمد مهدی سوهانی؛ حبیب اله سمیع زاده لاهیجی؛ علی اشرف مهرابی