کلیدواژه‌ها = عملکرد روغن
تعیین بهترین زمان برداشت ارقام کلزای بهاره به‌عنوان کشت دوم در اراضی شالیزاری شمال کشور

دوره 45، شماره 2، تیر 1393، صفحه 227-233

10.22059/ijfcs.2014.51901

محمد ربیعی؛ مسعود اصفهانی؛ سید صادق حسینی ایمنی؛ مهرداد جیلانی