کلیدواژه‌ها = تجزیه میانگین نسل ها
تعداد مقالات: 2
1. تجزیه ژنتیکی مقاومت به سن گندم (Eurygaster integriceps)

دوره 43، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 481-489

10.22059/ijfcs.2012.29044

علی رضا طالعی؛ محمدرضا بی همتا؛ محمد ضابط


2. تجزیه ژنتیکی عملکرد و صفات زراعی گندم نان تحت شرایط تنش و بدون تنش خشکی

دوره 43، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 61-80

10.22059/ijfcs.2012.24879

زهرا شیرکوند؛ محسن ابراهیمی؛ محمدرضا بی همتا؛ رضا امیری؛ گودرز نجفیان؛ حسین علی رامشینی