کلیدواژه‌ها = عملکرد نسبی
شناسایی عوامل محدود کننده تولید ارقام محلی برنج در منطقه ساری

دوره 52، شماره 2، تیر 1400، صفحه 67-82

10.22059/ijfcs.2020.277054.654585

محبوبه یوسفیان؛ افشین سلطانی؛ سلمان دستان؛ حسین عجم نوروزی


ارزیابی عملکرد و شاخص‌های سودمندی کشت مخلوط سیاهدانه و شنبلیله در شرایط کنترل و عدم کنترل علف‌های هرز

دوره 51، شماره 3، مهر 1399، صفحه 73-87

10.22059/ijfcs.2019.253533.654452

جعفر مهنی؛ بتول مهدوی؛ آرمان آذری؛ سهیلا افکار؛ سیده الهه هاشمی