کلیدواژه‌ها = کشت خالص
اثر منابع مختلف کود بر رشد، عملکرد علوفه و شاخص های سودمندی کشت مخلوط کاسنی-یونجه یکساله

دوره 53، شماره 3، مهر 1401، صفحه 93-105

10.22059/ijfcs.2021.320955.654816

مهرنوش گرشاسبی؛ محمد رفیعی الحسینی؛ سینا فلاح؛ علی اشرف جعفری؛ شمسعلی رضازاده


ارزیابی عملکرد و شاخص‌های سودمندی کشت مخلوط سیاهدانه و شنبلیله در شرایط کنترل و عدم کنترل علف‌های هرز

دوره 51، شماره 3، مهر 1399، صفحه 73-87

10.22059/ijfcs.2019.253533.654452

جعفر مهنی؛ بتول مهدوی؛ آرمان آذری؛ سهیلا افکار؛ سیده الهه هاشمی