کلیدواژه‌ها = باززایی
رویان‌زایی بدنی مستقیم از رویان‌های نابالغ در دورگ‌های آفتابگردان

دوره 47، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 701-707

10.22059/ijfcs.2017.126609.653888

سهیلا مرادی؛ محمدرضا عظیمی؛ سید سعید پورداد؛ فریبرز حبیبی


باززایی درون شیشه‌ای ارقام کاهوی (Lactuca sativa) ایرانی

دوره 39، شماره 1، آبان 1387

حسین هنری؛ هوشنگ علیزاده؛ علی اکبر شاه نجات بوشهری؛ سید علی پیغمبری؛ مختار جلالی جواران5