نویسنده = رضا کشاورز نیا
ارزیابی و شناسایی اولیه لاین‌های برتر گندم نان در شمال استان خوزستان

دوره 54، شماره 4، دی 1402، صفحه 177-186

10.22059/ijfcs.2023.360719.655011

رضا کشاورزنیا؛ محسن اسماعیل زاده مقدم؛ سید محمود طبیب غفاری


نقش ساختار ریشه و صفات فیزیولوژیک جو در پاسخ به تنش خشکی

دوره 45، شماره 4، دی 1393، صفحه 553-563

10.22059/ijfcs.2014.53565

رضا کشاورزنیا؛ مریم شهبازی؛ ولی اله محمدی؛ قاسم حسینی سالکده؛ علی احمدی؛ احسان محسنی فرد


بررسی تنوع ژنتیکی لوبیا براساس صفات مورفولوژیکی تحت دو شرایط نرمال و تنش خشکی

دوره 44، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 305-315

10.22059/ijfcs.2013.35119

رضا کشاورز نیا؛ بهروز محمدی نرگسی؛ علیرضا عباسی