نویسنده = محمود خرمی وفا
اثر تاریخ کاشت بر عملکرد دو رقم سیب‌زمینی در شرایط آب‌وهوایی کرمانشاه

دوره 53، شماره 4، دی 1401، صفحه 149-164

10.22059/ijfcs.2022.335341.654881

علی قمری؛ محمود خرمی وفا؛ ایرج نصرتی؛ حیدر ذوالنوریان


تأثیر روش‌های مختلف تغذیه آلی بر ریز غده زایی سیب‌زمینی در شرایط هواکشت

دوره 50، شماره 3، آبان 1398، صفحه 79-87

10.22059/ijfcs.2018.242019.654382

فرشاد مرادپور؛ محمود خرمی وفا؛ حیدر ذوالنوریان