نویسنده = سید عطااله سیادت
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تغییر شاخص‌های رشدی گیاه برنج (Oryza sativa L.) در مراحل مختلف رشد تحت تأثیر رژیم‌های مختلف آبیاری در منطقه خوزستان، ایران

دوره 50، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 31-49

10.22059/ijfcs.2018.233429.654323

کاوه لیموچی؛ فاطمه فاطمی نیک؛ مهرداد یارنیا؛ عطااله سیادت؛ عبدالعلی گیلانی؛ ورهرام رشیدی


2. برآورد آستانه‌های دمایی سبز شدن گیاهچه کلزای بهاره در مزرعه

دوره 50، شماره 1، بهار 1398، صفحه 59-69

10.22059/ijfcs.2018.253918.654454

ابوالفضل درخشان؛ سید عطااله سیادت؛ عبدالمهدی بخشنده؛ محمدرضا مرادی تلاوت؛ سید بهرام اندرزیان