نویسنده = عبداللهیان نوقابی، محمد
تعداد مقالات: 4
1. تأثیر مقادیر مختلف کودهای نیتروژن و فسفر بر میزان جذب و کارایی نیتروژن در چغندرقند

دوره 43، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 529-539

10.22059/ijfcs.2012.29049

حمید نوشاد؛ محمد عبداللهیان نوقابی؛ بابک بابایی


2. پیش بینی رویش علف‌هرز خاک‌شیر (Descurania sophia) وسلمه‌تره (Chenopodium album) با مدل‌های دمایی

دوره 43، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 11-18

10.22059/ijfcs.2012.24874

مریم اکرمی وشته؛ سعید وزان؛ مصطفی اویسی؛ محمد عبداللهیان نوقابی


3. تأثیر تنش خشکی شدید پس از استقرار بوته روی خصوصیات مرفولوژیکی، کمی و کیفی 20 ژنوتیپ چغندرقند

دوره 42، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 453-646

محمد عبداللهیان نوقابی؛ زهرا ردایی الاملی؛ غلامعباس اکبری؛ سید احمد سادات نوری


4. تأثیر دو روش آبیاری شیاری و قطره‌ای نواری و سطوح مختلف نیتروژن و فسفر بر کمیت و کیفیت بذر چغندرقند

دوره 42، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 319-328

محمدرضا میرزایی؛ علی قدمی فیروزآبادی؛ محمد عبداللهیان نوقابی