نویسنده = بام نشین، مهسا
تعداد مقالات: 2
1. شناسایی پروتئین‌های دارای جرم مولکولی بالا در Aegilops crassa بومی ایران

دوره 42، شماره 1، بهار 1390، صفحه 15-22

مهسا بام نشین؛ محمدرضا نقوی؛ محمد جعفر آقایی؛ علیرضا طالعی؛ محمد اسماعیل حسنی


2. بررسی تنوع زیر واحدهای گلوتنین با وزن ملکولی بالا (HMW-GS) در نمونه‌های Aegilops crassa بومی ایران

دوره 40، شماره 3، زمستان 1388

مهسا بام نشین؛ محمدرضا نقوی؛ علیرضا طالعی؛ محمدجعفر آقایی