بیان توالی کدکنندۀ پروتئین شیمریک ipaD-stxB در باکتری E. coli و کاهو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه بیوتکنولوژِی دانشکده کشاورزی دانشگا تهران

2 عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

3 عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین

4 دانشگاه پلی تکنیک والنسیا

5 دانشجوی دکتری دانشگاه تهران

6 دانشگاه تهران

چکیده

شیگلوز، یک بیماری عفونی است که توسط شیگلا ایجاد می­شود. پروتئینIpaDیکی از مهم‌ترین عامل‌های بیماری‌زا در شیگلا است. برای تولید پروتئین نوترکیب، توالی کدکنندۀ ipaD-stxB همسانه سازی و  به ناقل بیانی pET28a(+) منتقل و توسط PCRو هضم آنزیمی تأیید شد. بیان پروتئین نوترکیب در باکتری (BL21)E. coli با SDS-PAGE، آزمون الایزا و لکه‌گذاری وسترن تأیید شد. در این تحقیق پروتئین نوترکیب حدود 54.87 درصد پروتئین کل باکتری را به خود اختصاص داد. ناقل بیانی گیاهی واجد توالی کدکنندۀ ipaD-stxB با روش Golden Braid 3.0ساخته و با کمک اگروباکتریوم سویۀ C58 در کاهو به‌صورت موقت بیان شد. بیان پروتئین نوترکیب ipaD-stxBدر سطح رونویسی (ترانسکریپتوم) با  qRT-PCRودر سطح پروتئین با آزمون الایزا تأیید شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Expression of Schemeric Protein Coding ipaD+stxB in E.coli and Lettuce

نویسندگان [English]

 • zeinab chaghakaboodi 1
 • Alireza Abbasi 2
 • Hossein Honari 3
 • Diego Orzaez 4
 • Fariba Abooie Mehrizi 5
 • Houshang Alizadeh 6
2 University of Tehran faculty member
3 Emam Hossein University faculty member
4 valencia Polytechnic Univrsity
5 university of Tehran PhD student
6 Agronomy and Plant Breeding Dept.
چکیده [English]

Shigella dysenteriae as the primary cause of epidemic diarrhea have been reported. Shigellosis is an infectious disease caused by Shigella. The IpaD protein is one of the most important virulence factors in Shigella. For production of recombinant protein, coding sequence of ipaD+stxB cloned to pET28(a) exprsson vector and cloned gene confimed  by PCR and restriction enzyme digestions. Coding sequence expressed in E. coli (BL21) was confirmed by SDS-PAGE, ELISA and Western blot. The recombinant protein accounted for about 54.87% of total bacterial proteins. Plant exprssion vector constructed via Golden Braid method. Transient expression of ipaD+stxB in lettuce performed with agrobacterium C58 strain and was confirmed at the level of transcriptome and protein through RT-PCR and ELISA assay.

کلیدواژه‌ها [English]

 • ELISA
 • ipaD
 • StxB
 • Lettuce
 • western blot