نویسنده = بابائی، حمیدرضا
تعداد مقالات: 1
1. نقشه‌یابی QTL برخی خصوصیات زراعی در سویا (Glycine max)

دوره 41، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 821-831

حمیدرضا بابائی؛ حسن زینالی؛ علیرضا طالعی؛ محسن محسن مردی؛ مصطفی پیرسیدی