نویسنده = ابویی مهریزی، فریبا
تعداد مقالات: 2
1. بررسی هم‌تنظیمی و هم‌بیانی تعدادی از ژن‌های پاسخ‌دهنده به تنش شوری در گندم نان (Triticum aestivum L.)

دوره 43، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 519-528

10.22059/ijfcs.2012.29048

فریبا ابویی مهریزی؛ علیرضا عباسی؛ علی اکبر شاه نجات بوشهری؛ بهمن یزدی صمدی؛ هوشنگ علیزاده


2. بررسی میزان فعالیت پیشبرنده CaMV35S در بافت‎های مختلف گیاهان تنباکوی تراریخت

دوره 41، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 803-809

علیرضا عباسی؛ فریبا ابویی مهریزی؛ لارس فول؛ اوو سونوالد