نویسنده = احمد قنبری
تعداد مقالات: 4
1. بررسی اثر نسبت کاشت و زمان برداشت بر کیفیت علوفه ذرت در کشت مخلوط با لوبیا چشم بلبلی

دوره 41، شماره 3، پاییز 1389

مهدی دهمرده؛ احمد قنبری؛ براتعلی سیاه سر؛ محمود رمرودی


2. بررسی کشت مخلوط ذرت (Zea mays L.) و کدو (Cucurbita sp.) و اثر آن بر کنترل علف‌های هرز

دوره 41، شماره 1، بهار 1389

احمد قنبری؛ حسین غدیری؛ منصور غفاری مقدم؛ محمود صفری


3. تاثیر کود دامی بر عملکرد کمی و کیفی لاین L17 سویا در شرایط تنش خشکی

دوره 40، شماره 1، پاییز 1388

سید محمود پورموسوی؛ محمد گلوی؛ جهانفر دانشیان؛ احمد قنبری؛ نصراله بصیرانی؛ پریسا جنوبی