بررسی سیستم های کشت بدون شخم،حداقل شخم و شخم متداول در ارقام گندم آبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پردیس کشاورزی کرج

2 دانشیار، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشکده علوم زراعی و دامی، گروه زراعت و اصلاح نباتات، تخصص: زراعت، اکولوژی

3 موسسه اصلاح بذر و نهال کرج

چکیده

خاک‌ورزی حفاظتی یک حرکت سریع و رو به رشد در ایران است که در شکل کامل آن یعنی کشاورزی حفاظتی به عنوان آخرین فن‌آوری کاربردی برای رسیدن به پایداری در نظام های تولید محصولات زراعی کشورهای پیشرفته و رو به توسعه در نظر گرفته شده است. به منظور تعیین‏ تأثیر سیستم‌های مختلف خاک‌ورزی بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم آبی، آزمایشی ‏در ایستگاه تحقیقاتی دانشکده پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در کرج در سال 1389 با استفاده از طرح آماری طرح بلوک‏های کامل تصادفی و به صورت کرت‏های یک بار خرد شده شامل دو عامل و در چهار تکرار به اجرا در آمد. سه روش مختلف خاک‌ورزی شامل روش متداول (شخم با گاو آهن برگردان دار+ دو بار دیسک عمود بر هم+ لولر+ بذرکار)، روش حداقل خاک‌ورزی (دستگاه خاک‌ورز مرکب شامل تیغه‌های برش خاک به عمق 15 سانتیمتر و غلتک + بذرکار) و روش بدون خاک‌ورزی ( کاشت مستقیم بذور گندم در زمین زراعی با بذر کار ‏بدون خاک‌ورزی بالدان برزیل) به عنوان سطوح عامل اصلی و سه رقم گندم پیشتاز، پیشگام و بهار به عنوان سطوح عامل فرعی ‏در نظرگرفته شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects of no-till, minimum till and conventional till systems in wheat cultivars

نویسنده [English]

  • Mohammad Reza Jahansooz 2
1
2
3
چکیده [English]

Conservation tillage, a fast growing practice in Iran, is considered as a means to achieve sustainability in agricultural systems. This study was carried out to determine the effect of tillage systems (No-tillage, Minimum tillage and Conventional tillage ) on yield and yield components of three irrigated wheat varieties. The field experiment was conducted at the experimental station of the University of Tehran in 2010. The experimental design was RCBD in split-plot arrangement with four replicates. Three different Tillage systems including conventional, minimum tillage and no-till were applied in main plots. Wheat cultivars (Pishtaz, Pishgam and Bahar) were sown in sub plots. The results showed a significant difference amongst different method. Grain yield, number of spikes per square meter, biological yield, harvest index and 1000 grain weight were higher in conventional than the other two systems P(

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tillage systems
  • Wheat
  • Grain yield
  • Yield components