تقویت ژرم پلاسم گندم نان (Triticum aestivum L.) با استفاده از ژنوم D و بررسی تنوع آللی با روش SDS-PAGE

نویسنده

چکیده

جهت تقویت ژرم پلاسم گندم نان، کوچک ترین ژن رمزکننده پروتئین های ذخیره ای با وزن مولکولی بالا نوع y-type از ژنوم D بروش تولید گندم سینتتیک وارد گندم نان گردید. گندم تتراپلوئید رقم لنگدون جهت تلاقی با گندم دیپلوئید توشی انتخاب و پس از تلاقی بین آنها جنین های نارس حاصله از روش کشت بافت به محیط کشت غذائی باززائی B5 انتقال داده شد. گیاهان هاپلوئید (ABD) پس از تیمار با محلول کلشیسین بصورت هاپلوئید مضاعف شده (هگزاپلوئید سینتتیک) وارد پروژه تلاقی شدند. در این تحقیق هگزاپلوئید سینتتیک حاصله با گندم های نان ارقام بکستر و سان ویل تلاقی داده و گیاهان F1 حاصله جهت تولید لاین های دابل هاپلوئید مورد استفاده قرار گرفتند. لاین های دابل هاپلوئید حاصله در ادامه با استفاده از روش الکتروفورز SDS-PAGE انگشت نگاری و تعیین فنوتیپی شده و نتایج حاصله لاین های دابل هاپلوئید را به 17 گروه با ترکیب های متفاوتی از پروتئین های ذخیره ای با وزن مولکولی بالا که دارای ژن های کد کننده (4/12+1/2) (Dx2.1, Dy12.4)t و فاقد آن می باشند تقسیم نمود. لازم بذکر است که پروتئین های ذخیره ای با وزن مولکولی پایین نیز انگشت نگاری گردیده است. این تحقیق می تواند گام مؤثری در ارزیابی و تعیین خواص کیفی آرد گندم با در نظر گرفتن ترکیب های متفاوت پروتئین های ذخیره ای آرد گندم باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Germplasm Enhancement of Bread Wheat (Triticum aestivum L.) Using D-Genome and Evaluation of Allelic Variation through SDS-PAGE

نویسنده [English]

  • M. E. Hassani
چکیده [English]

To enhance germplasms of bread wheat, a gene, encoding the smallest y-type High Molecular Weight Glutenin Subunit (HMW GS) gene (12.4t) from the D-genome using synthetic hexaploid approach was introgressed into bread wheat. Tetraploid wheat
(T. turgidum cv. Langdon) was crossed with T. tauschii accession AUS24092. Immature embryos were rescued and placed onto B5 regeneration media. Hybrid F1 plants (ABD) were treated with colchicine. Synthetic hexaploid L/24092 was isolated and used in further crossing programs. Bread wheat cvs Baxter and Sunvale were crossed with synthetic hexaploid L/24092. Doubled haploid lines were produced using F1 seeds and phenotyped for the presence of the HMW GS Dy12.4t protein, using SDS-PAGE of polymeric proteins. The doubled haploid lines were divided into 17 groups with different combinations of HMW GS, with and without the HMW GS (Dy12.4t) protein for functional studies. This research is a valuable step in evaluation and determination of quality characteristics of wheat flour considering storage proteins.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Allelic variation
  • bread wheat
  • D-genome
  • SDS-PAGE.
  • Triticum aestivum