موضوعات = اکولوژی گیاهان زراعی
تغییرات بیوشیمیایی و ترکیبات عمده اسانس نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) تحت تأثیر اسید هیومیک و سرکه چوب در شرایط تنش خشکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1403

10.22059/ijfcs.2023.363279.655022

سید علی علوی اصل؛ مجید مجیدیان؛ سید علی محمد مدرس ثانوی؛ مسعود اصفهانی


اثر هورمون‌پاشی و تلقیح باکتری بر گیاه لوبیاچیتی در شرایط متفاوت دمایی و رطوبتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1403

10.22059/ijfcs.2023.359792.655006

فرزانه زمانی؛ ناصر مجنون حسینی؛ مصطفی اویسی


تاثیر بقایای گیاهی، همزیستی مایکوریزایی و سولفات روی در تناوب لگوم و غیرلگوم بر جذب عناصر غذایی و عملکرد گندم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1403

10.22059/ijfcs.2023.362563.655020

امین نامداری؛ ابوالفضل باغبانی آرانی


عملکرد ذرت دانه‌ای تحت تاثیر تنش کم‌آبی، کودهای زیستی و شیمیایی

دوره 55، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 23-36

10.22059/ijfcs.2023.352991.654966

نوذر شامحمدی؛ مهدی زارع؛ کوروش اردوخانی؛ فرشید عارف؛ شهرام شرف زاده


بررسی الگوهای متفاوت کشت مخلوط ذرت و سورگوم علوفه‌ای در سطوح متفاوت خاک‌ورزی

دوره 55، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 75-88

10.22059/ijfcs.2023.359147.655003

آرمان فرهی؛ سید محمد باقر حسینی؛ علی احمدی؛ حسن قاسمی مبتکر


ارزیابی ویژگی‌های بیوشیمیایی و زراعی نخود دیم در کشت مخلوط بالنگوی شهری در سقز

دوره 54، شماره 4، دی 1402، صفحه 211-226

10.22059/ijfcs.2023.357149.654996

هیوا نیکدل؛ جلیل شفق کلوانق؛ صفر نصرالله زاده؛ یعقوب راعی؛ همایون کانونی


بررسی ارزش زراعی یک رقم لوبیا سفید متقاضی تجاری‌شدن

دوره 54، شماره 3، مهر 1402، صفحه 53-67

10.22059/ijfcs.2023.352931.654964

بابک درویشی؛ مصطفی شاکری؛ حامد نصیری وطن؛ محمد کاوند؛ شمس ا... ینکجه فراهانی


تاثیر رژیم‌های آبیاری و تاریخ های کشت بر عملکرد علوفه ژنوتیپ‌های خلر(.Lathyrus sativus L)

دوره 54، شماره 3، مهر 1402، صفحه 109-117

10.22059/ijfcs.2023.352981.654973

محمد شاهوردی؛ محمود نصرالهی؛ علیرضا چگنی؛ مراد چشمه نور؛ حسین آسترکی


بررسی اثر سطوح مختلف ورمی‌کمپوست و آبیاری بر عملکرد و کیفیت علوفه کینوا (Chenopodium quinoa Willd.)

دوره 54، شماره 2، تیر 1402، صفحه 15-29

10.22059/ijfcs.2022.348816.654942

دیبا شیخی سنندجی؛ غلامرضا حیدری؛ پرویز فتحی؛ زاهد شریفی؛ حبیب خداوردیلو


تأثیر بازدارنده نیتریفیکاسیون بر عملکرد رقم‌های گندم و برخی ویژگی‌های خاک در سامانه‌های خاک‌ورزی مرسوم و بدون خاک‌ورزی

دوره 54، شماره 2، تیر 1402، صفحه 31-46

10.22059/ijfcs.2022.345822.654927

قربان خدابین؛ اشکان جلیلیان؛ احسان زندی اصفهان؛ نیما شهبازی؛ فاطمه امینی؛ شیوا غزنوی؛ علی حیدرزاده


ارزیابی شاخص‌های انرژی در سیستم‌های کشت خالص، مخلوط و جنگل زراعی بامیه (Abelmoschus esculentus L) در استان خوزستان

دوره 54، شماره 2، تیر 1402، صفحه 141-154

10.22059/ijfcs.2022.348292.654938

اشکان جلیلیان؛ محمدرضا جهانسوز؛ حسن قاسمی مبتکر؛ مصطفی اویسی؛ حسین مقدم


مستند‌سازی مدیریت‌های زراعی مؤثر بر تولید برنج (.Oryza sativa L) در استان گیلان

دوره 54، شماره 2، تیر 1402، صفحه 191-204

10.22059/ijfcs.2023.348013.654936

فاطمه فرح‌دهر؛ محمدرضا جهانسوز؛ سعید صوفی‌زاده؛ محمدرضا یزدانی