کلیدواژه‌ها = آزمایشات ناحیه‌ای عملکرد
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه اثر متقابل ژنوتیپ و محیط در ژنوتیپ‌های کلزا به روش GGE بای‌پلات

دوره 41، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 771-779

فرزاد فرزاد جاویدفر؛ بهرام علیزاده؛ حسن امیری اوغان؛ ناصر صباغ نیا