نویسنده = ناصر اکبری
شبیه‏ سازی جایگزینی کشت گندم با کلزا از لحاظ بهره ‏وری آبی و اقتصادی در استان لرستان

دوره 55، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 37-48

10.22059/ijfcs.2023.355437.654983

فاطمه سلطانی؛ سجاد رحیمی مقدم؛ ناصر اکبری؛ خسرو عزیزی؛ حامد عینی نرگسه


بررسی تاثیر کم‌آبیاری بر عملکرد کمی و کیفی گونه‌های شبدر (Trifolium ssp) تحت مدیریت نهاده

دوره 51، شماره 3، مهر 1399، صفحه 47-57

10.22059/ijfcs.2019.251696.654444

داریوش نعمت الهی؛ حمیدرضا عیسوند؛ سید علی محمد مدرس ثانوی؛ ناصر اکبری؛ احمد اسماعیلی