Volume & Issue: Volume 54, Issue 4, January 2024 
Evaluating the Effect of Vrn-B1 and Vrn-D1 Genes on Drought Tolerance of Bread Wheat Using Isogenic Lines

Pages 201-210

10.22059/ijfcs.2023.361119.655013

Soraya Pourtabrizi; Ali Kazemipour; Ghasem Mohamadinejad; Ghlamreza Khajoei; Rohollah Abdolshahi