نویسنده = مرجان دیانت
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر آللوپاتیک عصاره چاودار روی مؤلفه‌های جوانه‌زنی بذر و رشد گیاهچه چند گونه علف‌هرز

دوره 42، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 475-483

سیروان بابایی؛ حسن علیزاده؛ ایرج نصرتی؛ مرجان دیانت؛ زهرا فرخی


2. بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم نان (L. (Triticum aestivum در رقابت با چاودار (L. Secale cereale)

دوره 39، شماره 1، پاییز 1387

مرجان دیانت؛ حمید رحیمیان مشهدی؛ محمد علی باغستانی؛ حسن محمد علیزاده؛ اسکندر زند