کلیدواژه‌ها = تجزیه به مؤلفه‌های اصلی
تعداد مقالات: 4
2. بررسی سازگاری و پایداری عملکرد رقم‌ها و رگه‌های سویا در چهار منطقه ایران

دوره 48، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 389-397

10.22059/ijfcs.2017.63482

سیمین سلطان محمدی؛ سید علی پیغمبری؛ حمید رضا بابایی