دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. بررسی تاثیررژیم های آبیاری بر صفات کمی وکیفی گیاه موسیر وحشی زراعت شده ومقایسه این صفات با موسیر وحشی در رویشگاه طبیعی منطقه الشتر،ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 فروردین 1400

10.22059/ijfcs.2020.279840.654604

ابراهیم کاکولوند؛ خسرو عزیزی؛ محسن عادلی؛ احمد اسماعیلی


2. مطالعه عملکرد و اجزای آن در کنجد با استفاده از تجزیه دی‏آلل در شرایط آب و هوایی بیرجند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1400

10.22059/ijfcs.2020.270388.654554

محمد ضابط؛ فهیمه برازنده؛ علیرضا صمدزاده


3. واکنش مورفو-فیزیولوژیکی و عملکردی ذرت به کاربرد تلفیقی کودهای شیمیایی و باکتری‌های محرک رشد گیاه

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 30 تیر 1400

10.22059/ijfcs.2020.261722.654496

مجتبی حسینیان؛ علی احمدی؛ بابک متشرع زاده؛ جعفر نباتی


4. بررسی عملکرد و جذب عناصر کم‌مصرف در گیاه نخودفرنگی(Pisum sativum L. cv. wando) تحت برهمکنش آهن و سیلیسیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 تیر 1400

10.22059/ijfcs.2020.289360.654643

ام لیلا عباسپور شاهمرس؛ فرزاد رسولی؛ فرهاد بهتاش؛ احمد آقایی


5. بررسی رژیم‌های تغذیه‌ای مختلف روی برخی صفات کمی و کیفی علوفه‌ای زرین گیاه تحت تنش کم‌آبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 تیر 1400

10.22059/ijfcs.2020.292093.654654

علی حیدرزاده؛ سید علی محمد مدرس ثانوی؛ علی مختصی بیدگلی