دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

بررسی قابلیت گیاه‌پالایی گیاه کینوا همراه با کاربرد سه نوع بیوچار در خاک آلوده به کادمیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1402

10.22059/ijfcs.2022.340948.654903

کاظم عابدی؛ فائزه زعفریان؛ رقیه حسن پور؛ فردین صادق‌زاده


اثر محلول‌پاشی جیبرلین بر قدرت مقصد فیزیولوژیکی و انتقال مجدد ارقام گندم در شرایط تنش خشکی آخر فصل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1401

10.22059/ijfcs.2022.341758.654906

علی احمدی؛ رباب محمودی؛ مهری آسیابان


تأثیر استفاده از پوشش به همراه باکتری Pseudomonas fluorescens و جیبرلیک اسید بر کیفیت و خصوصیات جوانه‌زنی بذر جعفری (Petroselinum crispum)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1402

10.22059/ijfcs.2022.333252.654872

خدیجه مومنی؛ سهراب محمودی؛ حجت اله لطیف منش؛ علی مرادی؛ رسول رضایی


بهبود جوانه زنی و بنیه بذرهای دو رقم گندم در رژیم‌های آبیاری متفاوت با کاربرد متیل جاسمونات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1402

10.22059/ijfcs.2023.340100.654899

حمیدرضا بلوچی؛ زهرا جوادی پور؛ محسن موحدی دهنوی؛ علیرضا یدوی؛ محمود عطارزاده


ارزیابی تحمل به شوری و گروه‌بندی ژنوتیپ‌های عدس در گلخانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1402

10.22059/ijfcs.2022.342844.654913

جعفر نباتی؛ نسترن کهرم؛ احمد نظامی


تعیین نشانگر متابولیکی و ژنتیکی مرتبط با مسیر GABA در نخود زراعی تحت تنش سرما

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1402

10.22059/ijfcs.2022.343089.654911

سعید امینی؛ رضا معالی امیری؛ حسن زینالی خانقاه


بررسی اثر کاراگینان، نانو ذرات نقره سبز و قارچ تریکودرما هارزانیوم بر برخی صفات مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی گیاه دارویی بادرنجبویه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1402

10.22059/ijfcs.2022.343619.654914

داریوش رمضان؛ سیده مهسا حسینی؛ مریم رحیمی؛ زینب محکمی؛ طیبه حدادی


تخمین ارزش اصلاحی صفات مورفوفیزیولوژیک مرتبط با عملکرد در ذرت تحت شرایط نرمال و تنش شوری براساس نشانگر SNP

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1402

10.22059/ijfcs.2022.345118.654921

گوهر افروز؛ رضا درویش زاده؛ هادی علی پور؛ جوزِ مارسِلو سوریانو ویانا؛ نسرین اکبری


اثر کاربرد خارجی تنظیم‌کننده‌های رشد گیاهی بر عملکرد کمی و کیفی دانه و سرعت تبادلات گازی رقم-های مختلف گندم نان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1402

10.22059/ijfcs.2022.344225.654917

راضیه تیموری؛ محسن سعیدی؛ سعید جلالی هنرمند؛ محمد اقبال قبادی؛ مختار قبادی


اثر محلول‌پاشی سالیسیلیک‌اسید و نانوسیلیکون بر عملکرد و صفات فیزیولوژیکی ذرت (Zea mays L.) در مناطق زراعی آلوده به فلزات سنگین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1402

10.22059/ijfcs.2022.346622.654931

سیدکمیل ترابی؛ ایرج اله دادی؛ غلام عباس اکبری؛ مجید قربانی جاوید؛ رضا فتوت


واکنش بیوشیمیایی ژنوتیپ‌های مقاوم و حساس کتان روغنی (Linum usitatissimum L.) به بیماری پژمردگی فوزاریومی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1402

10.22059/ijfcs.2022.343522.654915

ندا ابراهیمی؛ علی اکبر محمدی میریک؛ ابراهیم صداقتی؛ نرگس حاتمی


تأثیر بازدارنده نیتریفیکاسیون بر عملکرد رقم‌های گندم و برخی ویژگی‌های خاک در سامانه‌های خاک‌ورزی مرسوم و بدون خاک‌ورزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1402

10.22059/ijfcs.2022.345822.654927

قربان خدابین؛ اشکان جلیلیان؛ احسان زندی اصفهان؛ نیما شهبازی؛ فاطمه امینی؛ شیوا غزنوی؛ علی حیدرزاده


تنوع ژنتیکی و گروه‌بندی ژنوتیپ‌های کنجد (Sesamum indicum L.) در شرایط آب‌ و هوایی مشهد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1402

10.22059/ijfcs.2022.347511.654933

سید حسن مرعشی؛ علیرضا سیفی؛ جعفر نباتی؛ علیرضا حسن فرد؛ افسانه یوسفی


گزینش لاین‌های پیشرفته سویا در شرایط خشکی با استفاده از روش‌های پایداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1402

10.22059/ijfcs.2022.344837.654919

جهانفر دانشیان؛ مهرزاد احمدی


ارزیابی شاخص‌های انرژی در سیستم‌های کشت خالص، مخلوط و جنگل زراعی بامیه (Abelmoschus esculentus L) در استان خوزستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1402

10.22059/ijfcs.2022.348292.654938

اشکان جلیلیان؛ محمدرضا جهانسوز؛ حسن قاسمی مبتکر؛ مصطفی اویسی؛ حسین مقدم


بررسی اثر ریزنمونه و غلظت تنظیم‌کننده‌های رشد گیاهی بر کالوس زایی در اکوتیپ‌های گیاه آنغوزه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1402

10.22059/ijfcs.2022.348337.654939

مهتا بهرامعلی؛ منصور امیدی؛ علی اکبر شاه نجات بوشهری؛ محمد جوان نیکخواه


بررسی اثر سطوح مختلف ورمی‌کمپوست و آبیاری بر عملکرد و کیفیت علوفه کینوا (Chenopodium quinoa Willd)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1402

10.22059/ijfcs.2022.348816.654942

دیبا شیخی سنندجی؛ غلامرضا حیدری؛ پرویز فتحی؛ زاهد شریفی؛ حبیب خداوردیلو


واکنش عملکرد، اجزای عملکرد و ترکیب اسیدهای چرب آفتابگردان به آرایش فضایی و سطوح مختلف نیتروژن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1402

10.22059/ijfcs.2022.349845.654950

اکبر شری زاده؛ جلال جلیلیان؛ راحله طهماسبی


ارزیابی ژنوتیپ‌های کلزا با استفاده از شاخص‌های تحمل به تنش گرما در شرایط آب و هوایی اهواز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1402

10.22059/ijfcs.2022.345666.654929

آمنه پاکرایی؛ محمدرضا سیاهپوش


تأثیر کم آبیاری و محلولپاشی نانو کود نیتروژن بر صفات کمی و کیفی دانه زیره سیاه (Bunium persicum L.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1402

10.22059/ijfcs.2022.349672.654949

رضوان کرمی برزآباد؛ ابوالفضل باغبانی آرانی؛ بابک پیکرستان


بررسی درصد پروتئین، عملکرد و اجزای عملکرد دانه سویا با کاربرد اسید الاژیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1402

10.22059/ijfcs.2022.347601.654934

صفیه عرب؛ مهدی برادران فیروزآبادی؛ احمد غلامی؛ مصطفی حیدری


ارزیابی توان اکولوژیک کشاورزی استان البرز با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی و تحلیل سلسله مراتبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1401

10.22059/ijfcs.2022.325686.654834

منیره بهرامی؛ فریدون سرمدیان؛ ابراهیم پذیرا


ارزیابی عملکرد کمی اسفناج (Spinacia oleracea L.) در سطوح بیوچار و مایکوریزا در شرایط کشت گلخانه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1402

10.22059/ijfcs.2022.347021.654932

نیما شهبازی؛ محمد رضا اردکانی؛ حسین غفوریان


ارزیابی لاین‌های پیشرفته جو (Hordeum vulgare L.) از لحاظ مقاومت به بیماری سفیدک پودری در شرایط مزرعه و گلخانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1402

10.22059/ijfcs.2022.350663.654954

آرزو عادل؛ عاطفه صبوری؛ رحمت اله محمدی گنبد؛ صدیقه موسی نژاد؛ معصومه خیرگو


ارزیابی زیست-زراعی تولید کود ورمی‌کمپوست از بقایای گیاهان زراعی و اثر آن بر عملکرد دانه کنجد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1402

10.22059/ijfcs.2023.351691.654958

امیر آینه بند؛ منصور مشایخی؛ اسفندیار فاتح


تاثیر تنوع گیاهی بر ویژگی‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی ذرت (Zea mays L.) و سویا (Glycine max L.) در خاک آلوده با کادمیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1402

10.22059/ijfcs.2023.350645.654953

فائزه زعفریان؛ رقیه حسن پور؛ مریم صادق


مستند‌سازی مدیریت‌های زراعی مؤثر بر تولید برنج (Oryza sativa L.) در استان گیلان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1402

10.22059/ijfcs.2023.348013.654936

فاطمه فرح‌دهر؛ محمدرضا جهانسوز؛ سعید صوفی‌زاده؛ محمدرضا یزدانی


تاثیرکنترل شیمیایی در کشت مستقیم و غرقابی برنچ (طارم هاشمی ) روی علف هرز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1402

10.22059/ijfcs.2023.323890.654857

حمید رضا شهابیان؛ حسن علیزاده؛ مصطفی اویسی


تاثیر محلول‌پاشی آسکوربیک اسید بر عملکرد دانه و برخی صفات فیزیولوژیک کینوا تحت شرایط تنش کم‌آبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1402

10.22059/ijfcs.2023.351119.654955

سید فاطمه موسوی؛ عیسی خمری؛ سید محسن موسوی نیک؛ علی اکبر مقصودی مود؛ مریم اله دو