نویسنده = رضا درویش زاده
تعداد مقالات: 5
1. ارزیابی ژنوتیپ‌های توتون شرقی (Nicotiana tabacum L) با استفاده از شاخص‌های گزینش تحت شرایط حضور و عدم حضور گل‌جالیز

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آذر 1400

10.22059/ijfcs.2020.300277.654707

مریم طهماسب عالی؛ رضا درویش زاده؛ امیر فیاض مقدم


2. بررسی الگوی بیان ژن‌های مرتبط با مقاومت به بیماری پوسیدگی اسکلروتینیایی یقه ساقه در آفتابگردان دانه روغنی (.Helianthus annuus L)

دوره 51، شماره 1، بهار 1399، صفحه 77-89

10.22059/ijfcs.2019.263784.654512

رشید پاک نیا؛ رضا درویش زاده؛ فرج اله شهریاری؛ سعید ملک زاده؛ نوش آفرین بروکانلو


5. شناسایی QTLهای کنترل‌کنندة عملکرد و اجزای عملکرد در آفتابگردان در شرایط تنش شوری

دوره 47، شماره 1، بهار 1395، صفحه 87-98

10.22059/ijfcs.2016.63591

فریبا مرسلی‌آقاجری؛ رضا درویش زاده؛ حمید حاتمی‌ملکی؛ محسن برین؛ ناصر عباسپور