نویسنده = پور یوسف، مجید
تعداد مقالات: 5
2. ارزیابی تنوع ژنتیکی و مقایسۀ جمعیت‎های انیسون در ایران (Pimpinella anisum L.)

دوره 47، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 661-670

10.22059/ijfcs.2017.130883.653930

اعظم ملکی؛ جلال صبا؛ مجید پوریوسف؛ حسین جعفری؛ علی اشرف جعفری


3. ارزیابی صفات زراعی رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) و شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.) در کشت مخلوط

دوره 45، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 593-602

10.22059/ijfcs.2014.53569

سکینه صدری؛ مجید پوریوسف؛ علی سلیمانی؛ طاهر برزگر؛ خلیل جمشیدی


4. تأثیر فواصل آبیاری و زمان برداشت بر عملکرد دانه و اسانس انیسون Pimpinella anisum L.))

دوره 45، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 453-460

10.22059/ijfcs.2014.53541

مجید پوریوسف؛ سید علی رزاقی فرد؛ خلیل جمشیدی


5. بررسی مدیریت علف‌های هرز آفتابگردان با استفاده از مالچ مرده و زندۀ گندم سیاه (Fagopyrum esculentum Moench)

دوره 44، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 613-621

10.22059/ijfcs.2013.50331

محمد انجیل الی؛ علیرضا یوسفی؛ مجید پور یوسف؛ رضا فتوت