نویسنده = کریم مجنی، حسن
تعداد مقالات: 2
1. شکست خواب و تحریک جوانه‌زنی بذر توق (Xanthium strumarium L.)

دوره 41، شماره 3، پاییز 1389

حسن کریم مجنی؛ احمد زارع؛ اسحاق کشتکار؛ حمید رحیمیان مشهدی؛ حسن علیزاده


2. بررسی اثر عوامل محیطی و مواد تنظیم کننده رشد گیاهی بر شکست خواب و تحریک جوانه‌زنی بذرهای گیاه تاتوره (Datura stramonium L.)

دوره 40، شماره 4، زمستان 1388

حسن کریم مجنی؛ حمید رحیمیان مشهدی؛ حسن علیزاده؛ اسحاق کشتکار؛ زهیر یعقوبی اشرفی؛ ولی الله رئوفی راد