نویسنده = علیرضا دارائی مفرد
تعداد مقالات: 3
1. بررسی شاخص های تنوع گونه‌ای علف‌های‌هرز در کشت مخلوط افزایشی لگوم – غله

دوره 51، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 51-62

10.22059/ijfcs.2018.235401.654336

خسرو عزیزی؛ علیرضا دارائی مفرد؛ بهروز نصیری؛ محمد فیضیان


3. تعیین شاخص سودمندی کشت خالص و مخلوط ماشک برگ درشت (Vicia narbonensis L.) با جو (Hordeum vulgare L.) تحت تأثیر کمپوست

دوره 49، شماره 2، مرداد 1397، صفحه 1-9

10.22059/ijfcs.2017.222722.654225

خسرو عزیزی؛ علیرضا دارائی مفرد؛ بهروز نصیری؛ محمد فیضیان